2010. február 8., hétfő

Public artwww.artpool.hu: PUBLIC ART - Köztéri művészet

A reprezentatív jellegû és tradicionálisan értelmezett "köztéri szobrászat" fogalmát mûfajilag és tartalmilag is kitágító, a 60-as évek kommunikációs igénnyel fellépô társadalmi mozgalmaival párhuzamosan kialakuló "galérián kivüli mûvészet"-re alkalmazott terminus, mely a társadalmi nyilvánosság tereiben és annak problémáihoz kötôdô, kötetlen mûfajú, legtöbb esetben helyspecifikus és minden esetmeb kontextusfüggô, a mûvészek bevonásával, vagy mûvészek kezdeményezésre létrejövô, viszont elsôdlegesen a nem mûvészet-orientált közönségréteget megcélzó illetve bevonó, s e közönség felôli visszacsatolás igényén alapuló tevékenységeket foglalja magába. A fogalom a 90-es években vált bevetté és elterjedtté.

street art,  public art, Budapest,  meghatározás, Hungary, Magyarország"A ´public art´ legtöbb esetét a nyilvánosság (közönség) közvetlen, megélt valóságai és a művészeknek ezekhez a valóságokhoz való tényleges kötôdésre, a politikai és társadalmi változásokban való részvételre irányuló igénye közötti diszkontinuitás jellemzi. Ahol a nyilvánosság heterogén és érdektelen az esztétikai aktivitás iránt, a nyilvános fórumot (mesterségesen) fel kell találni"..."Amikor viszont a valóságos nyilvánosságnak ténylegesen köze van ugyanazokhoz az adott eseményekhez és társadalmi szituációkhoz, amik a mûvészt is motiválják...mondható, hogy autentikus "Public Art" valósul meg."

Forrás: Kristine Stiles: Concerning Public Art and "Messianic Time"
Bodor Judit

5let: lufikat festünk, és teleaggatjuk a várost, esetleg a városlakókat megkérjük, h ezekkel sétálgassanak aznap :)Kapcsolódó fogalmak: közösségi művészetek (community arts), urbanizmus (urbanism), társadalmi/politikai elkötelezettségű mûvészet (socially/politically engaged art), téma/probléma központú művészet (issue-based art), kritikus művészet (critical art), littorális mûvészet (littoral art), taktikus média (tactical media), helyspecifikus mûvészet (site-specific art), kontextuális művészet (contextual art), plop art, interaktív művészet (interactive art), relációs művészet (relational art)

Kapcsolódó irányzatok és műfajok: fluxus, performance, land art, politkunst, Situationist International, neoizmus, graffiti, street art, guerilla art, Art Sociologique


public artKözösségi művészet (Public Art): Gyűjtőfogalom, olyan munkák leírására vonatkozik, melyek megbízása akadálymentes hozzáférésű nyilvános területekre szól. A public art az állami támogatások fő területét képezi a nyugati országokban. Legtágabb értelmében minden olyan művészeti gyakorlatra vonatkozik, amely kívül esik a múzeumok és galériák fizikai terein és konvencióin. A public art a közönség demokratikusabb hozzáférését feltételezi a művészeti produktumokhoz. A közönség egy diferenciált és tágabb csoportot jelent a public art esetében, mint a múzeumok hagyományos művészetfogyasztó rétege. A helyspecifikus terminus is használatos a public art fogalom kapcsán, mind egy meghatározott helyszínre tervezett installáció, mind olyan művészetre mely a helyszínnek magának az elgondolása.

public artA legtöbb nyilvános tér városi tér, melyben szobrászati tárgy, murális alkotás, integrált design, azaz utcabútor vagy kövezet képezi a public art tárgykörét. Az ún. „antiemlékművek” is ebbe a kategóriába tartoznak, mint például elektronikus feliratokat megjelenítő táblákra tervezett szövegek (Jenny Holzer munkái emblematikus példaként említhetőek), kivetítések közterületen levő épületek felületeire, performanszok, melyek mind kritikai beavatkozást (intervenciót) valósítanak meg a nyilvános térben. Joseph Beuys szociális plasztikája is public art-nak minősül. A public art ipari vagy szociálisan nehezebb helyzetű környezetben rezidencia program keretében dolgozó művészek közösségi projektjeit is magában foglalhatja, melyek a nyugati országokban a hatvanas évek végétől jelentek meg. Olyan közösségi falfestmények is public artnak minősülnek, melyek a különféle kisebbségek, így a feketék, a nők stb., liberalizációs törekvéseit szolgálták, minthogy hangot adtak a kulturális termelésből kirekesztett csoportok számára. Ezek a mozgalmak képezik az alapját a new genre public art–nak nevezett politikailag elkötelezett művészetnek, mely a public art egyik oldalágaként értelmeződik.

A cikk forrása: részletek Süvecz Emese, a Moszkva tér - Gravitázió című kiállítást előkészítő szemináriumhoz írt fogalomtárából

wiki

public art, street art,  public art, Budapest,  meghatározás, Hungary, Magyarország

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése