2009. december 24., csütörtök

BKV figyelő: tökös buszvezető

Elvette a firkáló fiatalok filceit, és lezavarta őket a villamosról
(BKV figyelő blog)

Olvasónk tegnap a 41-es villamoson utazott. A villamos vezetője két megál között kipattant a fülkéből, és a villamos közepe felé sietett, ahol öt, 15-16 év körüli srác épp az ablakot firkálta. Letöröltette velük a feliratokat, elvette a filceiket, majd lezavarta őket a villamosról:
Kedves BKV-figyelő!

Mai utazásom során (december 10.) egy pozitív élményben volt részem.

A Kamaraerdőből 18:22-kor induló 41-es villamoson utaztam hazafelé, amikor a villamos hirtelen fékezett és megállt a "puszta közepén" valahol a Fülőke utcai és a Kőérberki megálló körül (sötét volt, nem láttam hol vagyunk). A fiatal vezető gyorsan a villamos közepére sietett, ugyanis észrevette, hogy 5 tizenöt-hat év körüli srác firkálja az ablakot.

Nem tudom, hogy vezetés közben hogyan szúrta ki őket, hisz én elöl ültem és ott sem vette észre senki őket. A vezető olyan határozottan és erélyesen lépett fel ellenük, hogy megmukkanni sem mertek. Letöröltette velük az "alkotást", elkérte a tollaikat, majd leszállította mind az ötöt.

Dicséretet érdemel a villamosvezető, hiszen megmutatta, hogy az ilyenek ellen is fel lehet lépni határozottan, de mégsem agresszívan. Ráadásul gyorsan intézkedett, hiszen max. 5 percet álltunk csak. Ha több ilyen lenne, tisztábbak lehetnének a járművek...

Üdv: Zsolt

2009. december 23., szerda

Korcsma graffitiseknek

Az általános pangás közepette új piaci rést keres egy vállalkozó-kocsmáros. A HG beharangozója:

Boltot kaptak a street-art budapesti rajongói

Ütős alternatívákat kínál karácsonyi ajándék szempontjából a nemrég nyitott Korcsma a budapesti Király utcában. A könyvközért az Urban Culture világából válogatott ritkaságokkal: street-art, graffiti és tetoválás-albumokkal, jamaikai receptgyűjteményekkel ás házi barkács-ötletekkel várja a vásárlókat.

Szívesen megnézné, mik borítják Japán, Irán, Ausztrália, az Egyesült Államok, esetleg Dél-Amerika, Chile, vagy éppen valamelyik európai város utcáit, falait? Érdekli, hogyan készíthet fagyispálcikákból ékszertartó tégelyt, konzerves dobozból gyertyatartót, vagy épp újságpapírból bambusz bokrot a nappali sarkába? Kíváncsi az orosz börtöntetoválások jelentésére? Vagy csak szeretné agyontetovált embereken legeltetni a szemét?

A Korcsma könyvespolcain graffitis, matricás és stenciles albumok, egyedi ajándéktárgyak, a falakon festmények, a fogasokon pedig az egri Kommuna csoport által tervezett pólók, és felsők közül válogathat a betérő.

A Korcsma címe:
Budapest VI. Király u. 28.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 12-20 óra közt.

2009. december 21., hétfő

A régi-új Horthy István emléktábla a Vámház körúton

" A falból gondos kezek kiemelték ifj. Horthy István emléktábláját, amelynek maradványa szinte észrevétlenül vészelte át az elmúlt fél évszázadot. 1945 után a hatóság által kirendelt kőműves a hatástalanítás kényelmesebb módját választotta: fizikailag nem tüntette el az emléktáblát, csak lefaragta a feliratot és az ábrázolást. "

Primus inter pares a hősi halottak seregében: Horthy István és a személyi kultusz.

Vitéz nagybányai Horthy István, (Póla, 1904. december 9. – Alekszejevka, 1942. augusztus 20.), Horthy Miklós kormányzó idősebb fia, kormányzóhelyettes, gépészmérnök, repülő főhadnagy.

Boros Géza DEZERTÁLT EMLÉKEZET Kis Varsó vs. Horthy A Vámház körúton, az 5-ös számú ház homlokzatán, a Vasedény-bolt bejárata mellett hónapok óta egy kibontott falrészlet kelti fel a pesti járókelők figyelmét. Tíz centiméter mélyen, egy másfélszer egyméteres területen a téglafal ki van bontva. A hiány feltűnő, még akkor is, ha nem tudjuk, mi az, ami hiányzik. A falból gondos kezek kiemelték ifj. Horthy István emléktábláját, amelynek maradványa szinte észrevétlenül vészelte át az elmúlt fél évszázadot. 1945 után a hatóság által kirendelt kőműves a hatástalanítás kényelmesebb módját választotta: fizikailag nem tüntette el az emléktáblát, csak lefaragta a feliratot és az ábrázolást. Így az emléktábla jelentésétől megfosztva, szimbólumként kioltva, de fizikailag jelen maradt a térben. Az emlékműmaradvány mintegy zárványként tokozódott be a város szövetébe, a szimbolikus és fizikai térbe. A Kiskörút ezen szakasza valóságos tárháza a huszadik századi politikai célú átkereszteléseknek. A Vámház körutat 1915-ben a katonai szövetségi politika alakulásának megfelelően Ferdinánd bolgár cár útnak (folytatását, a Múzeum körutat pedig Mehmed szultán útnak) keresztelték át. 1919-től újra a Vámház körút felirat került a házfalakra, 1942-ben az orosz fronton hősi halált halt pilóta, ifj. Horthy István lett a névadó, 1945-ben ismét Vámház körút, 1946-tól pedig a Budapest felszabadítását (bevételét) irányító szovjet marsallról, Tolbuhinról nevezték el. Régi nevét 1990-ben kapta vissza. Kultuszmaradványok A keleti fronton bevetés közben 1942-ben repülőbalesetet szenvedett ifj. Horthy Istvánnak a dinasztikus terveket dédelgető apjáéhoz hasonló kultusza már nem bontakozhatott ki, bár ennek mutatkoztak jelei. Az országgyűlés a kormányzóhelyettes emlékének és a nemzet hálájának megörökítéséről szóló 1942. évi XX. törvénycikkben elismerve, hogy „a nemzet nagyjainak emlékezetét mulandó emberi alkotásoknál maradandóbban őrzi a nemzet tudatába beleszövődő hála és kegyelet, mégis, hogy az emlékezetnek ébren tartó és követésre sarkalló látható megörökítése is legyen”, elrendelte, hogy az országban bárhol emelendő hősi emlékműveken – mintegy „primus inter pares a hősi halottak seregében” – a „Kormányzóhelyettes Úr Ő Főméltósága neve is megörökíttessék”.1 Ifj. Horthy István neve első alkalommal az Andrássy-laktanyában álló hősi emlékműre került fel, amely az első II. világháborús hősi emlékmű volt Budapesten. Az emléktábla arról emlékezett meg, hogy az emlékművet annak idején a kormányzóhelyettes avatta fel, aki maga is hősi halált halt. Ezt követték további emlékállítások: domborművet avattak a budapesti Albrecht-laktanya hősi emlékfalán, mellszobrot állítottak az újpesti Horthy István Hajóslaktanyában és a szolnoki aeroszövetségben, a siófoki jachtklubban stb. A Horthy Miklóssal és családjával kapcsolatos szobrokat, emléktáblákat 1945 után eltüntették. Olykor egy részletvonatkozás is elegendő volt ahhoz, hogy egy emléktábla nemkívánatossá váljék. Így járt például Budapesten a Bazilika főbejáratánál az 1938-as eucharisztikus világkongresszus emlékére elhelyezett kő dombormű, Madarassy Walter munkája, amelyen többek között a rendezvény fővédnöke, Horthy Miklósné is látható volt, amint térdelve magához veszi az oltári szentséget. A dombormű befalazva vészelte át a szocializmus évtizedeit, s csak néhány éve, a Bazilika felújításával vált újra láthatóvá. Horthy Miklós kormányzó a baleset után Kisfaludi Strobl Zsigmond szobrászművésztől rendelt nagyszabású emlékművet a fiának. A számos alkalommal megcáfolt, de mégis újra és újra felbukkanó legenda szerint erre a felkérésre született volna a Gellért-hegyi Szabadság-szobor, csak a nőalak akkor még olajág helyett egy repülőgép propellerét tartotta a kezében.2 Az élelmes Kisfaludi – így a legenda – a háború után a szovjeteknek is eladta a tervet, immár felszabadulási emlékműként.3 Ez azonban tévhit: a készülő Horthy-szobor alakjai 1945-ben megsemmisültek, de a kompozíció fotója fennmaradt: ezen egy törött légcsavart tartó, alázuhanó férfialak, valamint a pilótaruhás ifj. Horthy István látható. Ennek az emlékműnek – az alkotó személyén kívül – semmi köze sincs a későbbi felszabadulási emlékműhöz. A helyszín sem a Gellért-hegy, hanem a Horthy Miklós- (Petőfi-) híd budai hídfője lett volna, amit 1943-ban a Tabánra módosítottak, a terv befejezése azonban a háború előrehaladta miatt nem valósult meg. Kisfaludi egyedül létrejött Horthy-emlékművét Siófokon, a jachtklub parkjában állították fel 1943-ban. Az Ad astra (A csillagok felé) címen ismert szobor egy földgömbön álló, szívére szorított kezekkel az ég felé forduló ifjú alakjából állt.4 A kőszobor fejét 1945-ben leverték, majd az egész eltűnt, egyesek szerint a szovjet csapatok vihették magukkal. 2002-ben Siófok fideszes polgármestere kezdeményezte a kulturális miniszternél, hogy a Horthy-szobrot is vegyék fel arra a műkincsjegyzékre, amelyen az Oroszországtól visszakövetelt kulturális javak szerepelnek, ugyanis elterjedt, hogy Kisfaludi művét valaki látta Moszkvában, s a város szeretné újra felállítani a szobrot vagy annak másolatát. A moszkvai megtalálás alaptalan híresztelésnek bizonyult, ezért 2002-ben felásták az egykori jachtklub területét, hátha ott van elásva a ledöntött szobor, de csak a talapzatát találták meg.5 Kisfaludi harmadik Horthy-emlékműterve Szolnok főterére, egy 1942-es meghívásos pályázatra készült.6 A pályázatot azonban nem ő nyerte meg, hanem Vastagh György, akinek a műve hasonlóképpen mostoha sorsot szenvedett. Az emlékmű a kormányzóhelyettes pilótaszobrából és egy mellékalakból, egy koszorút elhelyező szűrös parasztember figurájából állt. Az 1944. március 19-ére kitűzött szoboravató a németek bevonulása miatt váratlanul elmaradt, s az emlékművet később sem avatták fel. A bronzszobornak 1945 után nyoma veszett, a lehajtott fejű magányos kőfigura azonban, amelyet a szolnoki köznyelv azóta is csak „búsuló juhász” néven emleget, 1949-ig a helyén maradt, amikor is áthelyezték a katonai temetőbe, ahol egy második világháborús emlékmű része lett.7 A legutolsó Horthy-emlékmű helyszíne Észak-Erdély lett volna, amelynek visszacsatolását követően az ország legmagasabb pontját képező Nagy-Pietrosz nevét Horthy Miklós-csúcsra változtatták. A kormányzóhelyettes halálát követően Máramaros vármegye közgyűlése úgy döntött, hogy a Horthy-csúcson állítanak emlékművet Horthy fiának. A megbízást Galántai Fekete Géza szobrászművész kapta, aki a felkelő nap sugarában repülő sast ábrázoló bronzreliefet készített. 1944 júliusában a kész művet a hegy melletti Borsa községbe szállították, az emlékmű leleplezéséről azonban már nincs hír, a szovjet hadsereg előrenyomulása miatt valószínű, hogy már nem került rá sor.8 Az apa-fiú motívum összekapcsolása a budapesti utcaelnevezésben is felfedezhető. A Vámház körút kiválasztásának az lehetett a szimbolikus oka, hogy az átkereszteléssel egy összefüggő útvonal keletkezett, amely a Horthy Miklós (Móricz Zsigmond) körtértől indult ki, a Horthy Miklós (Bartók Béla) úton át, a Ferenc József- (Szabadság-) hídon átvezetve az Ifj. Horthy István körútban folytatódott.9 A nagyméretű kő emléktábla 1944-ben utcanévjelző táblaként került a kiskörúti ház falára. Hogy milyen felirat és ábrázolás volt rajta, arról szinte semmit sem lehet tudni. A tábla alján egy kisméretű fejprofil levésett maradványa azonban ma is jól kivehető. Az eltüntetés dátumáról sem tudunk sokat, 1947-ben még a helyén lehetett, ugyanis a Szabad Művészet 1947. július–augusztusi száma az eltávolításra javasolt budapesti szobrok és emléktáblák között említi ezt az emléktáblát is.10 A domborműves emléktáblát Szomor László szobrászművész készítette. (A művész gyorsan alkalmazkodott: öt év múlva már a Tanácsköztársaságot dicsőítő kő domborművön dolgozik, amely pár száz méterre a Horthy-domborműtől, a Belgrád rakpart 5. szám alatti vízirendőrség – ma a Fővárosi Ügyészségi Nyomozóhivatal – épületén módosítva ma is látható: a zászlót vivő matrózok fölül csupán a sarló-kalapácsot és az ötágú csillagot vésték ki.) A Horthy-emléktábla síkba visszafaragott domborműve plasztikailag is érdekes képződmény: egy „negatív” dombormű. Nem meglepő, hogy ez a különös várostörténeti-szobrászati töredék felkeltette az emlékművek iránt oly fogékony fiatal művészpáros, a Kis Varsó (Gálik András és Havas Bálint) érdeklődését. Maradványkultusz A Kis Varsó munkásságában központi szerepet játszanak a szobrászati maradványok, nagyvárosi kulturális-mediális töredékek, a kollektív emlékezet diffúz maradványai. A köztéri szobrászatot metaforának tekintik, amely alkalmas olyan változó tartalmak modellezésére, amelyek a valós és a szellemi tér, a személyes tapasztalat és a nyilvánosság viszonyának kérdéseit feszegetik. „Városszobrászati” munkásságukból előzményként megemlítendő a Márvány utca című munka, amelynek során egy a húszas években tiszti lakóháznak épült budai ház homlokzatáról készítettek szilikonmásolatot. Az egy az egyes méretű, a kapuzat fölött fekvő, rohamsisakos katona aktdomborművével díszített homlokzatlenyomatot a Műcsarnok Áthallás című kiállításán mutatták be 2000-ben. A hatalmas térben az óriás gumireliefet drapériaszerűen lógatták le a falról. „A láthatatlanságból akartuk kiemelni a homlokzat képét és átemelni egy olyan közegbe, amely monumentalitásával felnagyítja ennek a látványnak az emlékműszerűségét.”11 A Kis Varsó témakezelését nem a lineáris történelemszemlélet, hanem a szinkronitás jellemzi. Az előképeket a jelen állapot részének tekintik, amelyek a kortárs művész számára feldolgozhatók, továbbgondolandók. Ennek jegyében született a legfontosabb munkájuk, a 2003-as Velencei Biennáléra megvalósított projekt, a Nefertiti teste, amelynek során a berlini Egyiptomi Múzeumban őrzött világhírű fáraónő-fejet egy bronztesttel egészítették ki. A műalkotások appropriációjának, új életre keltésének jegyében zajlott a Horthy-emléktábla kiemelésével párhuzamos projektjük, a Monument contra Cathedral is, amely során Somogyi József 1965-ben Hódmezővásárhelyen felállított Szántó Kovács János-szobrát „hozták új helyzetbe”, elszállítva azt az amszterdami Stedelijk Múzeum Time and Again kiállítására, és ezzel kiváltva a hazai képzőművészeti élet egy részének értetlenségét és tiltakozását.12 2004-ben a Kis Varsó meghívást kapott Hágába a Giants – European Conversation-pieces című kiállításra, amelyre tizenkét művészt invitáltak meg az Európai Unióhoz újonnan csatlakozott országokból.13 A kiállításon a budapesti Horthy-emléktábla kiemelésével és új kontextusba helyezésével vettek részt. Hága számukra szimbolikus hely – a kulturális javak háborús védelméről szóló nemzetközi szerződés, a Hágai Egyezmény megkötésének színhelye – volt, ezért választottak egy olyan munkát, amely tematikailag kapcsolódik a holland fővároshoz. A kiállított mű a Deserted Memorial (Elhagyott emlékmű) címet kapta. A cím arra utal, hogy az emléktábla elveszítette a funkcióját, másrészt áthallás érezhető benne az egyik legsúlyosabb katonai bűncselekményre, a dezertálásra is. Az áthallás feszültséget ébreszt, hiszen ifj. Horthy István egyáltalán nem dezertált, sőt kormányzóhelyettesi megválasztását követően – főhadnagyi rendfokozatban – önként jelentkezett frontszolgálatra. Egyéni tragédiája így még inkább hősi dimenziót kap, a „haza oltárán önmagát feláldozó kötelességteljesítés mintaképe lett” – ahogy az emléktörvény indoklása fogalmaz. Áldozathozatala azonban hiábavaló volt, s a történelmi fordulatnak köszönhetően a kultusza (a hősi tett erkölcsi példaként való elfogadtatása) is rendkívül rövid életűnek bizonyult. Mintha a cím arra utalna: nem a katona dezertált, hanem a hőst hagyta cserben a kultusza. A sors történelmi fintora, hogy a „nemzeti hős” köztéri kultusza helyébe a győztes ellenség tábornokának „idegen” kultusza lépett, amely ugyanúgy átmenetinek bizonyult. A rendszerváltozást követően azonban fel sem merült, hogy a Horthy név kerüljön vissza a házfalakra, és senkinek sem jutott eszébe, hogy az egykori emléktáblát kiemelje a felejtésből, pedig a Horthy-kultusz köztéri újjáélesztésére történtek kísérletek.14 A mű interpretációja során ezeknek a háttér-információknak, a történeti narratíva ismeretének valószínűleg csak számunkra van jelentősége. A kiállítás holland rendezői és a közönség számára az emléktábla-maradvány vélhetően csupán úgy jelent meg, mint valami távoli történelmi-archeológiai lelet, amely azonban fizikai (plasztikai) töredékességében magán hordozza a kelet-európai történelem megpróbáltatásait.15 A műtárgy „régészeti lelet”-jellegét erősíti, hogy a rajta lévő egykori ábrázolásról nem tudunk semmit – sem fotó, sem leírás nem lelhető fel róla. A Kis Varsó célja nem is a rekonstrukció, hanem a reflexió, a megszokott kontextusból való kiemelés volt. Azzal, hogy feltárták az emléktábla maradványát, kiemelték azt a hétköznapok világából, és egy pillanatra tudatosították az emlékállítás és a felejtés paradoxonját, a mulandóság és maradandóság Janus-arcúságát. E kettős természetet tükrözi az emléktábla sorsa: eredeti célja – mint minden emlékjelnek – az örök időkre szóló emlékeztetés volt (ezért kellett ’45 után eltűnnie), fizikai megmaradását mégis a felejtésnek köszönheti – annak hogy elfeledkeztek róla, mi is volt valójában. Hágában az emléktáblát a kiállítás színteréül szolgáló parkban emlékműszerűen – sztéléként – állították fel. A falsíkból kiragadott reliefmaradvány körplasztikaként való térbe állítása a mű idézetszerűségét erősítette. Előtte egy fapadot helyeztek el, amely maga is sajátos helyzetű „műtárgy” volt, egy fiatal lengyel művész, Pavel Althamer alkotása a holland Kröller–Müller Múzeumból. Az installáció így két furcsa státusú műtárgy köztéri dialógusát is jelentette. Egy vissza-„műtárgyiasított” emléktábla folytatott „párbeszédet” a profán térbe funkcionálisan visszaszármaztatott múzeumi műtárggyal. A Kis Varsó ezzel a művel elnyerte a kiállítás nagydíját, a Hague Sculpture Orange Awardot. Azzal, hogy az emléktábla-maradvány beemelődött a kortárs művészet szférájába, muzealizálódott, műtárgypiaci értéke lett. A Kis Varsó szerint azonban „a mű része a mű helye is”, ezért az eredeti állapotot hamarosan helyreállítják. A műalkotássá átlényegített kőlapot visszaépítik a falba és levakolják, különös esetét képezve a várostörténet művészi reflexiójának, az emlékezés és a felejtés problematikájának. Jegyzetek 1 A rendelet kései végrehajtását, a kultusz helyi újjáélesztését fedezhetjük fel Veszprémvarsányban, ahol az 1989-ben emelt második világháborús emlékművön a település hősi halottjai között feltüntették ifj. Horthy István kormányzóhelyettes nevét is. 2 A legenda részletes cáfolatát adja Pótó János: Emlékművek, politika, közgondolkodás. Budapest, MTA Történettudományi Intézet, 1989. 51–6. 3 Ezt a tévhitet erősítette többek között Jancsó Miklós 1999-es filmje, az Anyád! A szúnyogok is. 4 A mű eredetileg nem Horthy-emlékműnek készült, Kisfaludi még a húszas években készítette. A mű bronzváltozata a Kerepesi úti temetőben ma is látható, ez lett az 1975-ben elhunyt szobrász síremléke. 5 http://www.balatonpress.com/reszletez2.php?ID=28454 6 Ifj. Horthy István megkülönböztetett tiszteletnek örvendett Szolnokon, Horthy Miklós szülőmegyéjének székhelyén. A kormányzóhelyettes emlékére a város főterére tervezett szobron kívül 1943-ban portréfestményt avattak a vármegyeházán (alkotója Boldizsár István), domborművet állítottak a Tisza-parti raktárház épületén, 1944-ben pedig mellszobrot avattak az aeroszövetségben. 7 Ez a ritkaságszámba menő mementó az egyik első magyarországi II. világháborús emlékmű, amelyet nem a győzteseknek, hanem a vesztesek áldozatainak állítottak. Bővebben lásd Cseh Géza: A béke útjelzői. II. világháborús magyar és német hősi sírok a szolnoki temetőben. Jászkunság, 1990. 3. sz. 8 Hírek. Pest, 1944. július 24. 4. 9 Csepelen hasonló módon, a Horthy Miklós (ma Ady Endre) úthoz csatlakozó egyik utat nevezték el ifj. Horthy Istvánról. 10 Művészeti hírek. Szabad Művészet, 1947/7–8, 128. 11 Gács Anna – Páldi Lívia (szerk.): Kis Varsó. Budapest, Műcsarnok, 2003. 76. 12 Az esetről lásd: Mélyi József: A Szántó Kovács-ügy. Élet és Irodalom, 2005/3; valamint Spengler Katalin: Meggyalázott szobor? Műértő, 2005/2, 4. 13 A kiállításról lásd: Hock Beáta: Theme within the Theme. Praesens, 2004/3. 29–33. 14 Horthy Miklós történelmi megítélése az elmúlt másfél évtizedben árnyaltabbá vált, a társadalom többsége számára azonban a Horthy név továbbra is negatívan cseng, s ez beárnyékolja a fia emlékét is. A rendszerváltozást követően a Horthy-család köztéri kultusza csak igen szűk körben éledt újjá. Horthy Miklósnak ma egyetlen szobra áll Magyarországon, egy portrészobor a kenderesi Horthy-kastély parkjában, amelyet az újratemetés alkalmából állítottak (Domonkos Béla, 1993). 2004-ben Nagykőrösön akartak szobrot állítani, de végül az önkormányzat elállt a szándéktól. Nagy feltűnést keltett, amikor 2001-ben a Pest megyei Pátyon – 1945 óta első ízben az országban – utcát (közt) neveztek el róla. Az elnevezést Horthy mai hívei oly nagy fegyverténynek tekintik, hogy az elnevezés évfordulóján a Horthy Miklós Társaság megemlékezést szokott tartani a helyszínen. (Képes beszámoló: www.horthy.hu) Ifj. Horthy István egyetlen szobra a gödöllői Királyi Kastély parkjában található, amelyet a kastélymúzeum állított egy tervezett portrégaléria első darabjaként a kilencvenes években Gách György szobrász-pilóta 1942-es művének felhasználásával. Mind a kenderesi, mind a gödöllői szobrot az évfordulókon rendszeresen koszorúzzák. 15 A mű jelentésének a történeti narratívától való elvonatkoztatása és az általánosság szintjén való megértése tükröződik a zsűri értékelésében is, amely szerint a Kis Varsó nyertes munkája „összekapcsolja a régit és az újat, elmereng a (politikai) dicsőség és a (kulturális) pusztulás fölött, és arra készteti közönségét, hogy a melankólia és az állást nem foglalás közti választóvonal törékenységéről elmélkedjen”.
Vámház Körút, Pipa utca, Horthy István, emléktábla, Ferencváros, Budapest, IX. kerület
Vámház Körút, Pipa utca, Horthy István, emléktábla, Ferencváros, Budapest, IX. kerület

A Vámház körúton, az 5-ös számú ház homlokzatán, a Vasedény-bolt bejárata. Egy fiú (Sharif Horthy) maradt utána, aki jelenleg Indonéziában él és a muzulmán hitre tért.

Vitézy Dávid Ferencvárosban

Vitézy Dávid, BKV Zrt, Budapest, Ferencváros, vadplakát, Lónyay utca, Református GimnáziumBotrányok
Korrupció
Végkielégítések

2009. december 19., szombat

Teg? Nem teg?

Hősök tere, Andrássy út, VI. kerület, Terézváros, Budapest, tag, teg, firka, vandalizmus, falfirka, street art, tag
Hősök tere, Andrássy út, VI. kerület, Terézváros, Budapest, tag, teg, firka, vandalizmus, falfirka, street art, tag

Sajátosan sztyupidó-segglik vicce egy kényszeres hülyegyereknek az Andrássy úton.

ajánlott blog: nemteg.blogspot.com

2009. december 17., csütörtök

Rockon Kolozsvárott

WTF:street art, Kolozsvár, stencil, rock, gang, Cluj, Belváros, Romania, Rock on street team(vmi kolozsvári banda)

hopp, frissítés: a megfejtés itt lapul. Vmi diákcsapat, mely diákzenekarok fellépését kívánja segíteni.

2009. december 16., szerda

Volt egyszer egy graffiti kiállítás

Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény 1130 Budapest, Váci út 50.
Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény 1130 Budapest, Váci út 50.
A graffitivel alapvetően semmi bajunk, ha "legálba", esetleg a saját szobájuk falára nyomják önjelőlt művészkék. Meg ha zseni az illető és Kétfarkúnak hívják. Ennyit a kettős mércénkről.

A témában egy jó kis hajhúzást itt olvashattok, járjatok békében.

Angyalföldi Helytörténeti Gyűjtemény
1130 Budapest, Váci út 50.

2009. december 13., vasárnap

2009. december 7., hétfő

Bringaangyal: defekted van?

Az Árpád hídnál fedeztük fel a matricát, tessék, ingyenreklám egy hiánypótló és hasznos ötletnek.

Bringaangyal telefonja: 20/5553884

Ps. by Bringabáró:
Aki már találta magát a gyáli pusztában leeresztett gumikkal, késő este, félrészegen... javítószett hiányában betoltam a drótszamarat a városba, röpke néhány órás vidám gyaloglás. Szerencsére a külvárosok is jól el vannak látva alkohollelőhelyekkel, ahol a fáradt vándor megpihenhet. Azóta van nálam egy kisebbfajta műhely, az apokalipszis az aszfalton hever. Kis súly a biciklistának, de hatalmas segítség műszaki trópa esetén.

20/5553884, telefonszám, javítás, bringaangyal, szerviz, segítség, Árpád híd, kerékpár, bicikli, defekt, kerékcsere, reklám
20/5553884, telefonszám, javítás, bringaangyal, szerviz, segítség, Árpád híd, kerékpár, bicikli, defekt, kerékcsere, reklám

Kapcsolódik a hírbehozó beszámolója. Nagyon elégedettek voltak a sráccal (20 perc alatt tolta le a Gödörig a távot :)).

Centenáriumi emlekmű

1873, egyesítés, Margit-híd, Pest, Buda, Óbuda, Budapest, Kiss István, szobor, Centenáriumi Emlékmű, Margit sziget
Ha Ön szeret betépve a részletekben elmerülni, akkor a Centenariumi Emlékmű az Ön kedvenc tartózkodási helye lesz. Rengeteg izgalmas részlet a magyar történelemből bronzban elmesélve, Árpádtól a vörös csillagig, dialektikusan, teleológikusan. Tessék békésen bambulni, 144 kép következik. A Bronz Lyukkátyát a csúcson találjátok, a sajátosan átértelmezett magyar címert meg felent.


1873, egyesítés, Margit-híd, Pest, Buda, Óbuda, Budapest, Kiss István, szobor, Centenáriumi Emlékmű, Margit sziget A Margitszigeten a déli lejárónál (Margit-hídnál) a nagy szökőkút előtt található Budapest egyesítésének 100-ik évfordulójára elkészített szobor, a Centenáriumi Emlékmű. A három város, Pest, Buda és Óbuda egyesítéséről 1872-ben hoztak törvényt, amely szerint az addig önálló városok 1873. január 1-től Budapest néven élnek tovább. A főváros tényleges egyesítésének napja azonban 1873. november 17-én volt, mert ekkortól kezdte meg működését a főváros új közigazgatása. A 10 méter magas szobrot Kiss István készítette.

Nazi skins must die

Hungary, nazi, náci, skins, graffiti, falfirka, Budapest, III. kerület, Óbuda, Magyarország, szkinhed, skinhead, nazi skins must die
Hungary, nazi, náci, skins, graffiti, falfirka, Budapest, III. kerület, Óbuda, Magyarország, szkinhed, skinhead, Nazi skins must die
Árpád híd, budai hídfő

Részünkről meg Bansky:

"People who should be shot: Fascist thugs, religious fundamentalists, people who write lists telling you who should be shot."

Pericol de moarte

Cluj, Kolozsvár, stencil, street art, életveszély, Pericol de moarte
Életveszély. Szó szerint fordítva: halálveszély.
(a stencil lelőhelye: Kolozsvár, többnyire lámpaoszlopokon)

Életre nyíló ajtó

Egy jól megvalósított, filozófikus és vicces ötlet miatt megkegyelmezünk az önjelölt street-art művészek maradék 99.9 százalékának :DDD

plakát, street art, Magyarország, Hungary, Szövetség utca, Budapest, VII kerület, graffiti, Erzsébetváros, life
plakát, street art, Magyarország, Hungary, Szövetség utca, Budapest, VII kerület, graffiti, Erzsébetváros, life

Budapest, VII. kerület, Erzsébetváros.
tovább az utcadekor blogunkra

Magyar Gárda?

"A Szent Magyar Evolúció nevében
csatlakozz a Magyar Hordához!"

lábjegyzet: "ez a plakát nem a kedves, szeretnivaló állatok ellen tiltakozik".

Jászai Mari tér, XIII. kerület, Újlipótváros, Magyar Gárda, plakát, street art, reklám, gárdista, Budapest, Magyarország, Hungary, A Szent Magyar Evolúció nevében csatlakozz a Magyar Hordához!

Mürmür kollegina szerint rakjunk befelé egy linkbevágót: tessék

Az SzDSz óbudai székháza

Kopasz és/vagy meztelen szerepek kiemelt bérezésért

A tolvajkodás és a hazugság szinonimájaként emlegetett liberálisok házatáján bringáztunk, oh. romlásnak indult hajdan erős Szadesz. Összemocskolt falak és erős hullaszag, elhagyatottság, lepusztultság, teljes leépülés. Már a gyalázkodó falfirkák letakarítására sem maradt erő vagy méltóság. Pá.Budapest, III. ker. Tímár u. 2.
SzDSz székház


Kapcsolódó: a józsefvárosi MSZP lepukkant irodája

Kolozsvári graffiti: nem kezdő

Cluj, festékszóró, graffiti, kanna, Kolozsvár, minőségi, street art, tehetséges
No, akkor megint Kolozsvár. Meglepő igényességgel kidolgozott graffiti egy elhagyatott építkezésen. Az elkövető ahhoz a bizonyos 1%-nyi tehetséges falfestőhöz tartozik, akik miatt visszafogjuk a vérszomjunkat, amit a városrondító kismajmok irányába érzünk (pedig régebben, egy másik Galaxisban mink is... na, hagyjuk). No és azt tudtátok, hogy Ausztrália egyes vidékein tilos "kannát", vagyis festékszóró spréjt 18 éven aluliaknak eladni, sőt még a tulajdonlása is tiltott (értsd: már akkor is megbüntetik az önkifejező kisgeciket, ha csak kannát találnak náluk).

További street art cuccok erre

Ne támogasd a kapitalista Microsoftot

matrica, street art, Gödör Klub, V. kerület, Budapest, belváros, Microsoft, Ne támogasd a kapitalista Microsoftot, használj ingyenes szoftvereket, Windows
Cica szarvakkal, agyá' még egy slukkot.

"Ne támogasd a kapitalista Microsoftot, használj ingyenes szoftvereket."

Rendben, de eddig is ingyenes Windowst használtunk.

(lelőhely: Budapest, V. kerület, Gödör)

kapcsolódó az indextől: "Átvette a hatalmat több minisztériumnál az informatikai beszerzések felett a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság, amely az áprilisi kormányváltás után Szilvásy Györgyné felügyelte alá került. A cég újabban már nem csupán szimpla lebonyolítója a kormányzati informatikai bevásárlásoknak, hanem a tárcák helyett eldönti azt is, hogy mit akarjanak megvenni. Pedig a KSZF fix százalékkal részesedik a beszerzések értékéből, hogy a milliárdos jutalékkal kiegészíthesse direkt költségvetési forrásait. A minisztériumokban a válság miatt elrendelt összköltségvetési spórolás ellenére megkezdték az egyik legdrágább irodai szoftvercsomag, az MS Office 2007 bevezetését, jóllehet ezt egyelőre az EU egyetlen tagállamában sem tudta kilobbizni az amerikai szoftveróriás."

még több street art itt

Hulk Budapesten

Tegnapelőtti képek a winyó mélyéről


A magyar-svéd focimecsre a bosszantóan jómódú svéd szurkolókat elkísérte Hulk is. Talán aggódtak a helyi rendőrterror/focihulligánok miatt.

Budapest, V. kerület, Vörösmarty tér, Bumm & Brass étterem
2009. szeptember 5

(Sajnos, a meccs eredményéről fogalmunk sincs, mert senkit nem érdekel a környezetünkben egy semmiféle sikerélménnyel nem bíró időtöltés. Akkor már inkább a rejsz.)

kapcsolódó poszt: svéd turisták a melegfelvonuláson, a meccsre igyekezve

Klerikofasiszta ablakrács a szocreál lakótelepen

Budapest, Zugló, klerikális reakció, Bagolyvár utca, betörésvédelem, 23. zsoltár, street art, betörésgátló, ablakrács, XIV. kerületA 23. zsoltár az ablakban

Leleplezzük a szocialista lakótelep klerikális reakciósát. Fedelet és falakat adott neki a munkáshatalom, erre tessék, ez a javíthatatlan horthysta-fasiszta megtévesztette a lakáskiutaló illetékes elvtársakat. És nem átalotta szégyenletes maradiságát az ablakrácsán keresztül hirdetni, melynek alapanyagát valószínűleg a vas és acél országát építő dolgozó népünktől fusizta el!

Szerencse, hogy a sasszemű kisdobos, az új generáció tiszta szívű képviselője, Gyurcsány Ferkó észrevette az ablakrácsban megtestesülő veszélyt és azonnal értesítette rendvédelmi szerveinket az imperialista propaganda eme rendkívül kártékony betörésgátlójáról. Reméljük, hogy a derék ÁVH dolgozók Gergényi elvtárs legendás szakértelme segítségével mihamarább eltávolítják az reakciós fogakat rácsokat, mely a nyugati imperialisták újabb kísérlete a dolgozó nép hatalmának megdöntésére, támadás szocialista államunk és népi demokráciánk ellen.

Minden jó szándékú hazafit mélységesen felháborít a rothadó imperialisták arcátlansága, követeljük az aljas elkövetők példás megbüntetését!

(Lelőhely, XIV. kerület, Zugló, Bagolyvár aka 926.-ik utca)

Budapest, Zugló, klerikális reakció, Bagolyvár utca, betörésvédelem, 23. zsoltár, street art, betörésgátló, ablakrács, XIV. kerület
Zsoltárok könyve, 23. zsoltár - Dávid (király) zsoltára:

Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.
Lelkemet megvidámitja, az igazság ösvényein vezet engem az Ő nevéért.
Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert Te velem vagy; a Te vessződ és botod, azok vígasztalnak engem.
Asztalt terítesz nékem az ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam.
Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.

Oroszlános kapu (Kolozsvár)

Giccsparádénk folytatódik, hülyeségért most a szomszédba, Erdélybe látogatunk, egészen pontosan Kolozsvárra. Tessék, oroszlános kapu, shallalalala. Miért csak a nemességé legyen az élvezet?Cluj, címer, Kolozsvár, koronás, giccs, nemesség, oroszlános, Románia
Cluj, címer, Kolozsvár, koronás, giccs, nemesség, oroszlános, Románia
A nemesség az oroszlánban mindig a hősiesség és a nagylelkűség szimbolikus megjelenítőjét látta, mi is erősen feltételezzük, hogy itt is hasonlóan jellemezné magát a kapu vélhetően román tulaja (a kék színt a vegyes lakosságú területeken a románok használják, eltérően a magyarok által kedvelt zöldtől). Az ötágú korona a köznemesi rangot jelöli a címertani szabályok szerint (a hétágú a bárói, a kilencágú a grófi, a tizenegyágú pedig a hercegi rangot jelenteti).

"A korona (vagy koszorú) a kiválasztottság jelképe. Maga a kör alak a tökéletességet - s miután az ég jelképe is a kör - az éggel való szoros kapcsolatot is jelzi. Gyűrűként egyesíti azt ami fölötte és alatta van, de egyben a földi és az égi világ határát is kijelöli. Kifejezetten az Istentől származó hatalom jelképe is. A Bibliában a korona a tisztesség, az öröm, a nagyság, a dicsőség és az eschatologikus (a hittudomány ága, mely a világ sorsával és elmúlásának problémájával foglalkozik) győzelemjutalma illetve megjelenítője. Első szent királyunk görög eredetű neve is (Hagiosz) Sztephanosz latinra fordítva (Sancta) Coronát, azaz (Szent) koronát jelent.
A címer alapszíne a kék, az ég, a levegő, a víz színe, mely jelképesen utal a tisztaságra, az igazságra és a hűségre is." (Kacsóta címerének leírása)

No és azt tudtátok, kedves rádióhallgatóink, hogy a Gergényi által példaképének tekintett Fouché francia rendőrminiszter Napóleon által adományozott hercegi címerében egy arany oszlopra tekeredő kígyót találunk. Ezen már a kortársak is jókat somolyogtak, mint „beszélő címeren”. Itt most hosszasan elpoénkodhatnánk azon, hogy Gergényink vaj' milyen címert kapott Gyurcsitól... ha nem kapott volna az első adandó alkalommal egy hálatelt seggberúgást.

Agyprovokáció Zuglóban: már megint a szabadkőművesek

Budapest, Zugló, XIV. kerület, vicces, vicc, street art, utcatábla
Budapest, Zugló, XIV. kerület, vicces, vicc, street art, utcatábla
Most éppen Zuglóban, a XIV. kerületben próbálják megzavarni a szegény magyar nép aggyát! DE AZ IS LEHET, HOGY A NÁCIKOK PRÓBÁLKOZNAK! Vagy az elsózottak! Szlováktótok. Románoláhok. Cigányromákok. Négerafroeurópaiak. Esetleg a Kétfarkú Kutya.

Választások előtt alkotmányos rendet

Óbuda, Magyarország, Budapest, falfirka, graffiti, street art, Árpád híd, firka, graffiti, III. kerület, Választások előtt alkotmányos rendet

lelőhely: Árpád híd, budai hidfő, aluljáró

Nemzetiszínű parkolásgátlók Kolozsváron

nemzeti színek, street art, Funar, tricolor, városimázs, piros sárga kék, Cluj, Kolozsvár, rosu galben albastru, roman, Romania, nacionalizmus, sovinizmus
nemzeti színek, street art, Funar, tricolor, városimázs, piros sárga kék, Cluj, Kolozsvár, rosu galben albastru, roman, Romania, nacionalizmus, sovinizmus
A múltat végképp eltörölni: Kolozsvár ősi román város (és csak román). A nemzetiszínre festett parkolásgátlók valószínüleg a sokat lopó, cserében a magyarok ellen uszító néhai polgármester, Funar elvtárs idejéből maradtak itt. Funar elvtárs a kukáktól a padokig mindent nemzetiszínűre festetett, Kolozsvár román jellegét hangsúlyozandó, valamint a helyi (többnyire első-második generációs bevándorló) román lakosság komfortérzetét növelendő. A fotót a régi Zsidókorháztól (ma 3-as számú Belgyógyászati Klinika) nem messze, a Szabó utcában (ma: Strada Croitorilor).

a transindex.ro témába vágó cikke:

Adrian Marian, a kolozsvári rendőrség szóvivője bejelentette, hivatalból kivizsgálást indítottak a helyi polgármesteri hivatal által kihelyezett piros-sárga-kék színű szemeteskukák ügyében. A cselekedet a 75/1994-es törvény értelmében ugyanis akár a nemzeti jelképek meggyalázásának is minősülhet, így hat hónaptól három évig terjedő börtönbüntetést vonhat maga után.1,1 millióba került egy darab
(fotó: Clujeanul)A csütörtöki városi tanácsi ülésen Mircea Cretu önkormányzati PUNR-képviselő is úgy nyilatkozott, hogy határozattervezetet készített annak érdekében, hogy a román nemzeti színeket megbecstelenítő szemétkosarakat leszereljék. Gheorge Funar azt hangoztatta, csupán a "szivárvány legszebb színei" kerültek a műanyag kukákra.


Költséges mulatság

A trikolór-szemetesek egyenként 1,1 millió lejébe kerültek az önkormányzatnak. Az eredetileg egyszínű zöldre festett kukák ára azért ilyen magas, mert speciális festési technológiával viszik fel rájuk a Románia lobogójának színeit. A polgármesteri hivatalnak egyelőre 40 darab szivárványos kukát szállított le a besztercei Senior SRL, de ők további megrendelésekre számítanak.


Piros-sárga-kék-sorozat

Funar megszállottsága miatt az épületekre kifüggesztett nemzetiszínű zászlók mellett Kolozsváron az évek során egyre több minden vált piros-sárga-kékké. A játszóterek mászókái és libikókái, a parki padok, zászlórudak, az útjelzők, az úttest fölöttii világító égőfüzérek, és egy belvárosi utcában maguk az utcakövek. A kolozsvári iskolák és óvodák gyermekei egy ideje piros-sárga-kék focilabdákat rugdoshatnak a tornaórákon, a találékony polgármester és a helyi költségvetés 165 millió lejének köszönhetően. Sőt, tavaly húsvétkor a háromszínű egyházi gyertyák készítését is tervbe vette a polgármester, de ezt az ortodox egyház -- gyertyagyártási monopóliumára hivatkozva -- megvétózta.

A hab a tortán a szemeteskukák felszerelése volt, de ezúttal Funar egyértelműen túl messzire ment. Volt pártja, a PUNR bejelentette, hogy a nemzeti jelképek meggyalázásért bepereli a polgármestert. Funar ugyanakkor elfelejtett egyeztetni saját pártásaival is: a kolozsvári Clujeanul hetilapnak sikerült még az omniózus terv nyilvánosságra hozatala előtt megkérdezni a Nagy-Romániai Párt néhány szenátorát és képviselőjét, hogy mi a véleményük egy ilyen kezdeményezésről.

A lap munkatársa úgy tette tette fel a kérdést, minthaa a nemzetiszínű kukák ötlete az RMDSZ-től származna. A PRM-tagok így sétáltak be a csapdába:

Viorel Dumitrescu, kolozsvári PRM-szenátor, Corneliu Vadim Tudor éss a párt ügyvédje: "A bűnösöket felelőségre kell vonni! Feljelentést fogok tenni a kezdeményezők ellen."
Valentin Dinescu, temesvári PRM szenátor: "Ez Erdély lakossága ellen intézett kihívás."
Daniela Buruiana Aprodu, galaci PRM-képvielő, a SRI-t ellenőrző parlamenti bizottság alelnöke: "Közönséges provokáció! Az alkotmány és Románia iránti tisztelet teljes hiánya. Remélem, hogy Gheorghe Funar összegyűjti ezekben a szemetesládákban az összes hazaáruló RMDSZ-est és megszabadul tőlük!

Gheorghe Pribeanu, temesvári PRM-képviselő: "A leghatározottabban elítélem a hasonló meggondolatlan gesztusokat, a román nép elleni sértést! A nemzeti jelkép szemetesládákra festése a román nemzet semmibevevése!"
Anghel Stanciu, Iasi-i PRM-képviselő: "Be fogok nyújtani a minisztériumhoz egy interpellációt. Ez a nemzeti jelképek elleni támadásnak minősíthető gesztus."
Corneliu Vadim Tudort csak másnap sikerült megkérdezni, így ő már csak annyit közölt a lap munkatársával, hogy "nem adok nyilatkozatot minden hülyeséggel kapcsolatban, ne zaklassanak fölöslegesen!".

Kapcsolódó posztunk a Kolozsvár blogról:

Lelkes magyarellenes uszítás: Baba Novac szobra Kolozsváron

Újra itt a nagy csapat, újra itt a Vasgárda

Pentru Dumnezeu, Neam şi Ţară
(Az Istenért, a Népért és az Országért)

Stencil, Kolozsvár belvárosa.

Corneliu Zelea Codreanu, Zelinski, Mihály Arkangyal Légiója, fasizmus, Románia, román, street art, stencil, pentru neam si tara noua dreapta
Újra itt van, újra itt van a nagy csapat: a Vasgárda. Egyelőre még csak Kolozsváron láttuk a stenciljeiket, de mivel már kétszer elfoglalták a románok Budapestet is...

Corneliu Zelea Codreanu, Zelinski, Mihály Arkangyal Légiója, fasizmus, Románia, román Corneliu Zelea Codreanu, született Corneliu Zelinski, még az apja románosította Zelea-ra nevét. Az ifjú Corneliut az ukrán-lengyel apjával és német származású anyjával (Brauner) együtt keresztelték ortodox (görög-keleti) hitre. Ilyen családi háttérrel egyenes út vezetett a román sovénok vezéri posztjáig, természetesen. 16 évesen, fiatal kora ellenére megkísérelt beszállni az eső világháború nevű globalista buliba. Később, az egyetemi diákság vezéreként társaival elbarikádozta magát a jogi tanszéken, mikor egyházi szertartás nélkül akarta a tanévet elkezdeni a libsi rektor. Megalakítja a Mihály Arkangyal Légióját (Legiunea Arhanghelul Mihail), közismertebb nevén a Vasgárdát. Egy rendőrprefektus (Mancea) , egy miniszterelnök (Ion Gheorghe Duca) és egy ellenlábasa (Mihai Stelescu-t 120 golyóval végezték ki egy korházban, majd baltával feldarabolták)) meggyilkolása után sittre vágják, majd a király, II. Károly parancsára egy Bukarest környéki erdőben 13 társával együtt megfojtják a csendőrök.

Corneliu Zelea Codreanu, Zelinski, Mihály Arkangyal Légiója, fasizmus, Románia, románNapjainkban a Noua Dreaptă, amely a Vasgárda örökösének tartja magát, úgy festi le Codreanut, mint a Román Ortodox Egyház szentjét.

A Vasgárda későbbi mészárlásaival, melynek rengeteg magyar is áldozatul esett, itt és most nem foglalkozunk.

További olvasnivalók: Mircea Eliade ömlengései a megtagadott vasgárdista korszakából:

Kevés európai népet ruházott fel az Úr annyi erénnyel, mint a románokat. A román nyelvi egység valóságos csoda (a román az egyetlen dialektusok nélküli latin eredetű nyelv). A románok Délkelet-Európa legnagyobb államalapítói. A román nép spirituális teremtőerejének ékes bizonysága a román népművészet, a román folklór és a vallásos érzület. Egy olyan nép, amely ennyi biológiai, társadalmi és szellemi erénnyel ékes, letűnhet-e anélkül, hogy teljesítené történelmi küldetését? Megengedhetjük-e, hogy a román nép olyan szomorú véget érjen, olyan módon hulljon szét, aminőt nem ismert még a történelem - hogy nyomor és vérbaj roncsolja, zsidók és idegenek özönöljék el, hogy elcsüggedjen, elárulják és eladják alig pár százmillió lejért? Akármekkora volt is őseink bűne, ekkora büntetés túlságosan is kegyetlen lenne. Nem hihetem, hogy a román nép, amely ezer éve ellenáll talpig fegyverben, ma, nyomorba hülyülve, árulásba ájulva, alkoholtól és szólamoktól részegen úgy végezze, mint gyáva aljanemzet. Aki hisz népünk sorsában, az nem kételkedhet a Vasgárda diadalában.

További street art: erregyerre

Choco Chanel és Choco Hut

Cluj, Kolozsvár, Erdély, Cluj, alaklélektan, Gestalt, Pizza Hut, Coco Chanel, Choco Chanel, Choco Hut, vicc, humoros, tréfa
Gerillamarketing? A Choco Chanel koncepciótelefont reklámozzák stencillel? De mit keres ott a alaklélektani vicc, a Pizza Hut logó megtévesztő átdolgozása. Mégis csak egy reklámszichológusként sem utolsó utcaművész Gestalt-tréfáját sikerült fotóznunk.

Lelőhely: Kolozsvár, belváros

ajánlott irodalom: boltbalopás (Fogyassz Még Többet)

Koldusbasztatás Kolozsváron

„Ştii că un cerşetor câştigă de două ori salariul tău?”
„Nu încuraja cerşetoria”
„Nu-i ajuţi dându-le bani. Sesizează cazurile de cerşetorie, la 984 sau 598784!”

matrica, street art, Kolozsvár, Cluj, cersetorie, szociális érzékenység
„Ştii că un cerşetor câştigă de două ori salariul tău?” „Nu încuraja cerşetoria” „Nu-i ajuţi dându-le bani. Sesizează cazurile de cerşetorie, la 984 sau 598784!”
matrica, street art, Kolozsvár, Cluj, cersetorie, szociális érzékenység, „Ştii că un cerşetor câştigă de două ori salariul tău?” „Nu încuraja cerşetoria” „Nu-i ajuţi dându-le bani. Sesizează cazurile de cerşetorie, la 984 sau 598784!”
Igen, kedves tévénézőink, jól olvasták: jelentsék fel a koldusokat. Hívjon rendőrt! A kurva anyját a sok rühes hajléktalannak, akik miatt egy rohadt hambit sem tud az utcán a szájába tömni a fogyasztó, mert éhes tekintetükkel kinézik a szájából. Direkt csinálják! Valójában nem is éhesek vagy soványak, a nyomorult küllem csak munkaruha.

A kolozsvári önkormányzat a társadalmi szolidaritás és a keresztényi könyörület jegyében egyenesen feljelentésre biztatja a rendes, becsületes adófizető polgárokat. A visszafogott uszítás mellett önfelmentő érveket is ad az ingadozóknak:

"Tudtad, hogy egy koldus a fizetésed dupláját keresi?"
Ne támogasd a koldulást! Nem segítesz rajtuk, ha pénzt adsz nekik! Ha koldulást észlelsz, hívd a rendőrséget: 0264-598784

matrica, street art, Kolozsvár, Cluj, cersetorie, szociális érzékenység „Ştii că un cerşetor câştigă de două ori salariul tău?” „Nu încuraja cerşetoria” „Nu-i ajuţi dându-le bani. Sesizează cazurile de cerşetorie, la 984 sau 598784!”

Halkan megjegyezzük, hogy csak remélni fogjuk, hogy a gazdasági válság idején nem veszik elő a jól bevállt magyarellenes uszítást a román politikusok. Mert itt a cigányok ellen megy a tamtam, ha valakinek nem esett volna le. Amúgy összesen 30 bejelentés érkezett házmesterlelkű polgároktól, ami vigasz, bár sovány.

további street art


valamint betiltoták Gyöngyösön a guberálást (thnx, Trurl)